Forensische psychiatrie

De forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg in een strafrechtelijk kader. Het is een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die met de rechterlijke macht in aanraking zijn gekomen en psychiatrische zorg behoeven. De zorg kan vrijwillig worden aangenomen, maar ook verplicht worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan tbs met dwangverpleging.

Het gaat vaak ook om mensen die vanuit complexe psychiatrische problematiek grensoverschrijdend gedrag of delictgedrag vertonen. In een forensische instelling speelt niet alleen de behandeling een belangrijke rol, maar ook beveiliging. De forensische psychiatrie is erop gericht de samenleving veiliger te maken en de psychiatrische problematiek te verminderen. Het is de bedoeling dat patiënten, naarmate de behandeling vordert, de controle terug krijgen over hun gedrag en leven.

In Nederland zijn er verschillende manieren om met de forensische psychiatrie in aanmerking te komen. Behandelingen kunnen zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. Tbs met dwangverpleging is de zwaarste vorm. Ook via een terbeschikkingstelling met voorwaarden kan de rechter forensische psychiatrische hulpverlening afdwingen. Ook via de wet Bopz kunnen mensen binnen forensische instellingen worden geplaatst.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!