Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk beëindigen van het leven van een een ander, op diens uitdrukkelijke en ernstige verlangen. Bij euthanasie wordt de patiënt eerst in coma gebracht. Daarna wordt een dodelijk middel toegediend, waardoor de ademhaling stopt. Veelal wordt om euthanasie gevraagd in de laatste fase van een terminale ziekte, zoals kanker of alzheimer. Euthanasie wordt ook verleend bij ondraaglijk psychisch lijden.

Euthanasie betekent in het Oudgrieks ‘goede dood’. Dat verwijst naar de handelingen die pijnloos sterven mogelijk maken. Levensbeëindiging op verzoek is in Nederland strafbaar, tenzij een arts zich houdt aan de zorgvuldigheidseisen die in de wet zijn opgenomen. Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd door een arts, als die ervan overtuigd is dat de patiënt voldoet aan de wettelijke criteria van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en als het verzoek vrijwillig en weloverwogen is gedaan. Ten minste één andere onafhankelijke arts moet tot dezelfde conclusie komen.

Een euthanasieverzoek kan alleen door de patiënt zelf worden gedaan. De patiënt moet wel wilsbekwaam zijn. Een euthanasieverzoek kan ook eerder schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld bij dementie. In een wilsverklaring moet hij precies aangeven onder welke omstandigheden de arts euthanasie mag uitvoeren.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!