Diagnose

Door een diagnose wordt een ziekte geïdentificeerd vanuit optredende symptomen. Het stellen van een diagnose is voorbehouden aan mensen die zich beroepsmatig met gezondheidszorg bezighouden, vooral artsen. De diagnose geeft een hypothese, een oordeel van de arts weer. Met de loop van de tijd kan het nodig zijn dit oordeel te herzien.

Voordat een arts een diagnose stelt, moet hij alle relevante informatie verzamelen, zoals de symptomen van een ziekte, de medische voorgeschiedenis van de patiënt, relevante omstandigheden, eventueel laboratoriumonderzoek, waarnemingen en de reactie van de patiënt op bepaalde (proef) behandelingen of medicijnen. Als het niet lukt om een diagnose te stellen, kan een arts doorverwijzen naar een andere arts, bijvoorbeeld een specialist voor nadere diagnostiek.

Na het stellen van een diagnose is het in de meeste gevallen mogelijk om een behandeling in te zetten.