Dagopvang/verzorging

Dagopvang is opvang, hulp of verzorging die overdag plaatsvindt voor ouderen, mensen met een handicap, thuislozen etc. bij bijvoorbeeld dagcentra en verzorgingshuizen. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen voor wie begeleiding in de eigen omgeving onvoldoende is.

Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dagstructuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die zinvol zijn. Voor ouderen en andere doelgroepen zijn er vaak verschillende activiteiten, zoals koffiedrinken, spelletjes doen en handwerken. Het dagprogramma kan bijdragen aan het voorkomen van een sociaal isolement en eenzaamheid.

Dagopvang biedt voordelen voor de oudere of gehandicapte, maar ontlast ook de partner en/of mantelzorger. Dagopvang en vervoer wordt vanaf 1 januari 2015 (deels) vergoed door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).