Continuïteit in de zorg

Continuïteit is zorg die naadloos overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Continuïteit betekent eigenlijk ononderbroken samenhang. Als er weinig continuïteit is, vindt er soms onnodige vertraging of verlies van informatie plaats bij de overdracht tussen verschillende zorgaanbieders. Patiënten komen op de verkeerde plek terecht en de samenwerking tussen ketenpartners is gebrekkig.