Cliëntenraad

Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. Het is een onafhankelijk adviesorgaan waarin patiënten of hun vertegenwoordigers zitten om vanuit hun positie en expertise een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking in de zorg.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. Medezeggenschap van de cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dit is bedoeld om de betrokkenheid van patiënten bij de zorg te waarborgen. Het bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Om goed te kunnen functioneren, heeft de cliëntenraad een aantal rechten, zoals het recht op informatie, overleg, om te adviseren, een onderzoek in te stellen of invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!