BOPZ

Bopz is de afkorting van Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen. In deze wet staat wanneer dwang mag en wat de rechten zijn van mensen die te maken krijgen met dwang in de zorg.

De Bopz geldt voor gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en de psychogeriatrie. Dit is de ouderenzorg voor mensen met dementie.

Een belangrijk uitgangspunt bij gedwongen opname is ‘het afwenden van gevaar’ voor de personen zelf, anderen of hun omgeving. Alleen als dat gevaar niet op een andere manier is af te wenden dan door een opname, kan die persoon zonder zijn eigen toestemming worden opgenomen.

Ook in een instelling kan er sprake zijn van gevaarlijke situaties, zoals mensen die zichzelf verwonden, agressief zijn of ernstige vernielingen aanrichten. Om dit soort situaties af te wenden of te verminderen, kan de instelling bepaalde middelen, maatregelen of dwangbehandelingen toepassen.

De voorwaarden daarvoor zijn in de wet Bopz opgenomen. De Inspectie voor de gezondheidszorg handhaaft de kwaliteit van zorg, onder andere door controles op toepassing van dwang. Dwang op grond van de Bopz is alleen mogelijk in instellingen die daarvoor zijn aangewezen door het ministerie van VWS. Die hebben een Bopz-aanmerking.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!