Basispakket zorgverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering geeft recht op de noodzakelijke zorg. De inhoud van het basispakket wordt door de overheid vastgesteld. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater of apotheek.

De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Tot je achttiende hoef je hier geen premie voor te betalen. Kinderen tot 18 jaar worden op de polis van een van de ouders of verzorgers bijgeschreven en zijn gratis meeverzekerd. Vanaf 18 jaar betaal je wel premie.

Verzekeraars hebben voor de basisverzekering een acceptatieplicht. Dat betekent dat ze een aanvraag niet mogen weigeren. De acceptatieplicht geldt niet voor de aanvullende verzekering. Hoewel de inhoud van het basispakket bij de zorgverzekeraars gelijk is, kunnen de premies sterk verschillen. Elke zorgverzekeraar mag zelf de hoogte van de premie bepalen. Bovendien zijn er verschillende soorten polissen. Een restitutieverzekering biedt meer keuzevrijheid. Je kunt zelf je zorgverlener kiezen, of ze nu een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar of niet. Vanwege de keuzevrijheid is de restitutiepolis duurder dan een naturapolis.

In de polisvoorwaarden staat hoe vaak een behandeling wordt vergoedt en of je een eigen bijdrage moet betalen. Als je zorg nodig hebt die onder de basisverzekering valt, moet je de kosten tot het bedrag van je eigen risico zelf betalen. Dat geldt niet voor huisartsenzorg, verloskundige zorg, gratis bevolkingsonderzoeken, kraamzorg, bruikleenartikelen en wijkverpleging.

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!