Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)

Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zijn handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. In de zorg gebruiken we dit om aan te geven in hoeverre iemand nog zelfredzaam is. De afkorting is ADL. Voorbeelden van ADL zijn in en uit bed komen, aan- en uitkleden, eten, drinken, medicijnen innemen, bewegen en lopen, praten en naar het toilet gaan. Voor mensen met een beperking kunnen deze verrichtingen een dagelijkse opgave zijn.

In de zorgsector wordt gekeken naar de mate waarin mensen in staat zijn om bovenstaande verrichtingen zelf te doen of extra hulpmiddelen of zorg nodig hebben. Iemand die zelf heel weinig ADL-verrichtingen kan doen, zal veel hulp nodig hebben, misschien wel in een verpleeghuis of verzorgingstehuis. Terwijl een cliënt die weinig hulp nodig heeft, kan volstaan met hulp aan huis.

In sommige gevallen worden extra voorzieningen door de zorgverzekeraar vergoed. In bepaalde situaties vergoedt de overheid hulpmiddelen, via de WMO en de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Kosten).

Kom jij ons helpen?

Mensen helpen, werken aan een glimlach en samenwerken in de verpleging en verzorging. Wij zijn trots op ons team van zorgprofessionals!

Lijkt het je ook leuk deel te zijn van de Medical familie? Bekijk onze vacatures en ga met ons in gesprek!