Aanleunwoningen

Aanleuningen zijn woningen die gebouwd zijn in de buurt van een verzorgingshuis. Deze woningen zijn bedoeld voor oudere mensen die nog redelijk mobiel en gezond zijn. De woning ‘leunt’ tegen het verzorgings- of verplegingshuis aan.

De bewoners van een aanleunwoning wonen zelfstandig, maar kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen van het zorgcomplex, zoals een maaltijdvoorziening, alarmering en verzorgende diensten.

Voor de meeste aanleunwoningen geldt een leeftijdsgrens van 55+ of 65+. Soms is het nodig om er een indicatie voor aan te vragen, bijvoorbeeld voor verzorging en verpleging of voor begeleiding bij dagelijks activiteiten en huishoudelijke hulp.